Korzyści

Aperte Workflow pozwala skoncentrować się na tworzeniu i rozwoju genialnych procesów biznesowych poprzez dostarczenie kompleksowych rozwiązań, które można dowolnie modelować, wdrażać, uruchamiać a następnie wielokrotnie ich używać. Warto zapoznać się więc z korzyściami płynącymi z wdrożenia Aperte Workflow BPM w firmie.

Optymalizacja kosztów

Dzięki zwiększeniu wartości i dochodowości operacji poprzez ponowną koncentrację uwagi na najistotniejszych procesach. Zaliczamy do nich: warunki obsługi klienta, dopełnienie zamówień, jakość usługi oraz „czas wprowadzenia” nowo wydanych produktów (tygodnie zamiast miesięcy)

Otwarty model

Open Source zapewnia otwartość na każde możliwe rozwiązanie. Eliminuje problem jednego dostawcy (ang. vendor lock-in) gdyż każdy może nim zostać. Bez ograniczeń w stosunku do technologii, narzędzia, rozwiązania. Elastyczność wyboru pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów oraz zmniejszenie kosztów związanych z wyborem odpowiedniej technologii.

Redukcja procesów lub czasu cyklu transakcji

Czas realizacji rozwoju produktów może zostać znacznie obniżony dzięki zastosowaniu koncepcji wielokrotnego użycia procesów oraz w wyniku eliminacji czasochłonnych czynności administracyjnych. Dostępność materiałów i środków o właściwym czasie (JIT – Just in time), prowadzi do ogólnego obniżenia kosztu urządzeń produkcyjnych, technologii oraz zadań w procesie. Obniżenie kosztów operacyjnych o 20%-30% może zostać zrealizowane samodzielnie przez obniżone koszty zapasów w drodze przekształceń procesowych.

Łatwy rozwój procesów

Opracowany krok automatyczny lub element interfejsu użytkownika może zostać wykorzystany dowolną ilość razy w dowolnym procesie. Podejście takie zapewnia optymalizację czasu wymaganego do opracowania procesu oraz ich złożoności, co gwarantuje szybsze i bardziej efektywne kosztowo reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym systemu.

Użycie obecnych platform systemowych i baz danych staje się wydajniejsze

BPM nie jest kolejnym kompleksowym systemem integracji. Dzięki swojej całościowej architekturze (ang. end-to-end) oraz połączeniom z dziedzicznym środowiskiem i właściwościami jego struktur danych pozwala maksymalizować wydajność obecnych komponentów systemowych i korzystać ponownie z obecnych, uporządkowanych, danych.

Pomiar wydajności operacyjnej względem najlepszych praktyk

BPM pozwala na agregację danych procesowych (cele sprzedażowe, koszty materiałów, przepustowość itp.) mierzoną według danych historycznych lub kryteriów przemysłowych. Wydajność procesów może być usprawniana poprzez zastosowanie m.in. Rachuneku kosztów działań (ang. ABC – Activity-Based Costing) lub zrównoważonej karcie wyników (ang. balanced scorecards).

Zwiększona precyzja procesów, zero defektów i zero opóźnień

Inicjatywa przemysłowa Six Sigma (produkcja odchudzona – lean manufacturing) sprawiła, że firmie General Electric udało się uratować ponad osiem miliardów dolarów w ciągu pięciu lat. Podstawy zasad Six Sigma znajdują zastosowane zarówno u usługodawców jak i w organizacjach pozarządowych. Six Sigma to wczesne rozpoznanie siły procesów.

Redukcja zasobów wdrażanych i kosztów ponownego wdrożenia

Klarownie wyznaczone procesy oznaczają skrócony czas wprowadzenia, dzięki czemu nowe produkty mogą szybko i z pozytywnym efektem wpłynąć na działalność. BPM pomaga określić gdzie i jak ponownie wdrożyć zespół, szybko i efektywnie w innych częściach organizacji. Planowanie staje się więc prostsze i bardziej przewidywalne. Sprawia to, że wielozadaniowość i wieloprocesowość stają się faktami.

Zapewniona ciągłość biznesu

Celem jest ominięcie przerw w ciągłości procesów lub „wąskich gardeł administracyjnych”. Menadżerowie mogą „naprawić” proces „od końca do końca” (ang. end-to-end) zanim usterka przeszkodzi w codziennych działaniach. Trzeba pamiętać, że brak ciągłości procesów oznacza zwykle obniżenie usługi lub niezdolność do szybkiego reagowania w zmieniających się warunkach rynkowych.

Zmniejszone koszty szkolenia oraz rozwoju…

…a także odejście od podręczników szkoleniowych. Procedury oraz zasady mogą być dzięki temu bezpośrednio połączone z definicją procesu dostępną na stanowisku operatora. Usprawnia to logikę szkoleniową, odwołania i centralne utrzymanie repozytorium w rzeczywistym czasie.

Zwiększona kontrola nad procesami (BPO)

Jasne ustalenia w odniesieniu do poziomu usługi (SLA) dla dostawców usług outsourcingowych. Usługi te mogą być monitorowane z nagrodami i karami aby w ten sposób uzyskać zadawalający przychód z procesu. Może to nawet prowadzić do odnowienia procesu wewnątrz organizacji – „in-sourcing” gdzie strategiczną stawką jest wydajność procesów.

Większa dostępność czasu na zarządzanie i korektę błędów

Jasne ustalenia w odniesieniu do poziomu usługi (SLA) dla dostawców usług outsourcingowych. Usługi te mogą być monitorowane z nagrodami i karami aby w ten sposób uzyskać zadawalający przychód z procesu. Może to nawet prowadzić do odnowienia procesu wewnątrz organizacji – „in-sourcing” gdzie strategiczną stawką jest wydajność procesów.


aperte_workflow_MTJBPM